Johor Bahru, Johor, Malaysia

Mengenai IMELC

Iskandar Malaysia Ecolife Challenge (IMELC) 2021 merupakan projek berimpak tinggi yang dianjurkan oleh Iskandar Regional Development Authority (IRDA), Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Jabatan Pendidikan Negeri Johor (JPNJ) ) sejak tahun 2013. Bagi tahun 2022, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) dan SWM Environment Sdn. Bhd. bertindak sebagai rakan utama dan Apeiron Bioenergy Sdn Bhd selaku rakan sokongan. Sejak dari tahun 2021, IMELC telah didigitalkan dan dijalanankan sepenuhnya melalui laman web yang ditaja oleh United Nations Development Programme atau UNDP Accelerator Labs dan disokong oleh Green Technology Application of the Development of Low Carbon Cities (GTALCC). IMELC ialah salah satu aktiviti utama di bawah RCE Iskandar - Regional Center of Expertise (RCE) on Education and Sustainable Development yang disokong oleh United Nations University. IMELC bertujuan untuk memberi kesedaran mengenai Masyarakat Rendah Karbon (MRK) di kalangan pelajar, guru, dan keluarga mereka dalam mencapai sasaran pengurangan karbon untuk Iskandar Malaysia menjelang tahun 2025 seperti yang digariskan dalam Pelan Tindakan Masyarakat Rendah Karbon untuk Iskandar Malaysia 2025 (LCSBPIM2025), yang disahkan oleh Perdana Menteri Malaysia, dan dibentangkan di Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) sesi ke-18 Persidangan Negara Parti (COP 18) pada tahun 2012. IMELC merupakan aktiviti pembelajaran pelajar di MRK yang dijalankan pendidikan formal atau tidak formal di persekitaran sekolah. Ia juga boleh dijalankan sebagai aktiviti pembelajaran tambahan atau pertandingan antara sekolah. IMELC adalah sebahagian daripada program di bawah Pelan Tindakan Pendidikan Kelestarian Johor 2019-2023 untuk mengembangkan budaya pembangunan lestari di kalangan para pelajar, sesuai dengan konsep Low Carbon Society dan untuk mencapai Matlamat Pembangunan Lestari, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Ketika COVID-19 melanda Malaysia dan seluruh dunia - IMELC dirancang semula agar sesuai dengan jarak sosial dan standard operasi dari Kementerian Kesihatan. 2022 menandakan tahun ke-sepuluh (10) IMELC telah berjalan, dan tahun ini akan memberi manfaat kepada kira-kira 100,000 pelajar Tahun 6 dari 906 sekolah rendah di Johor.