Johor Bahru, Johor, Malaysia

Pengumuman

CABARAN IMELC 2021

MURID MENDAFTAR BAGI CABARAN IMELC 2021


murid yang belum berdaftar terutama athun 6, bolehlah mendaftar dan melakukan aktiviti seperti  yang disarankan oleh imelc bagi menjadikan program tersebut sebagai platform dalam penjagaan alam sekitar