Johor Bahru, Johor, Malaysia

Pengumuman

PENDAFTARAN MURID-MURID SKTM2

PELAKSANAAN PROGRAM ISKANDAR MALAYSIA ‘ECOLIFE CHALLENGE’ 2021 (IMELC 2021) BAGI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DI NEGERI JOHOR.


PELAKSANAAN PROGRAM ISKANDAR MALAYSIA ‘ECOLIFE CHALLENGE’ 2021 (IMELC 2021) BAGI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DI NEGERI JOHOR.


Pada Tahun 2021, semua 907 buah sekolah rendah di negeri Johor bakal menyertai IMELC.  Program ini merupakan satu daripada program inisiatif utama dalam Pendidikan Holistik 2.0 : Pendidikan Kelestarian JPN Johor dengan matlamat untuk memberikan kesedaran dan pendidikan alam sekitar kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah rendah di Negeri Johor berdasarkan kepada Pelan Tindakan Pendidikan Kelestarian Johor (PTPKJ) 2019 – 2023 yang mengandungi panduan pentadbiran dan pengurusan aktiviti serta program kelestarian yang menerapkan elemen STEM dan PAK21 dalam usaha membudayakan pemeliharaan alam sekitar.