Johor Bahru, Johor, Malaysia

Pengumuman

Markah Pertandingan IMELC 2021

Permarkahan Pertandingan IMELC 2021 termasuk keterlibatan murid-murid, pencapaian cabaran murid-murid, penjimatan bil elektrik, perjimatan bil air serta aktiviti kitar semula.