Johor Bahru, Johor, Malaysia

Pengumuman

Zerowaste@ramadan

kerjasama dengan panitia Agama Islam


Murid menghantar gambar berserta keterangan berkaitan amalan pengurangan buangan sisa makanan sempena bulan Ramadan