Johor Bahru, Johor, Malaysia

Pengumuman

Lestari@koko@schoolcleanupday

Aktiviti gotong royong


Antara  aktiviti Koko unit beruniform ialah gotong royong dengan mengasingkan sisa ke pusat kitar semula