Johor Bahru, Johor, Malaysia

Berita & Aktiviti

IMELC 2020 berjaya dilaksanakan walaupun ketika pandemik

Kejayaan demi kejayaan diraih melalui penganjuran IMELC 2020


Walaupun ketika pandemik, perlaksanaan IMELC dapt dijalankan secara berkesan